Att skriva en bra avhandlingskappa

Med docent Kay Sundberg, professor Ann Langius-Eklöf, med dr Maria Fjell och Maria Ödling som är nydisputerad 2021 från FIV


Ur innehållet

Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet?

Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet?

Hur ska jag tänka för att få med det i avhandlingskappan som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning?

Erfarna handledare/opponenter/betygsnämndsledamöter och nydisputerade förmedlar vad de anser vara av betydelse i en avhandlingskappa.

 

Datum: 28 april 2021 kl. 13:00 – 14:30

 

Eventet blir digitalt. Använd denna länk: https://ki-se.zoom.us/j/61605244746?from=addon

 

Registrering

Anmälan till seminariet görs här senast den 19 april

 

Välkommen!

KS
Innehållsgranskare:
Marina Olsson
2022-04-27