Att publicera film i Canvas

Under denna workshop diskuterar vi hur du kan använda My Media och My Gallery i Canvas. Du kommer att få några korta uppgifter att göra i förväg innan vi ses.

My Media är ett sökbart arkiv för visning och hantering av ditt personliga medieinnehåll, oavsett vilket kursrum du befinner dig i, i Canvas.

Media Gallery är ett sökbart galleri med medieinnehåll tilldelat en eller flera kurser. Dessa verktyg motsvarar videotjänsten på KI Play med skillnaden att de bara är tillgängliga via Canvas.

Under workshopen diskuterar vi tillsammans hur du kan:

  • ladda upp film till My Media och bädda in dem på kurssidor i Canvas
  • dela rättigheter för filmer med dina kollegor som co-editors alt. co-publishers
  • komma åt redigering av egenskaper för dina filmer via My Media i Canvas och hur du laddar upp en färdig undertextfil (srt) till din film
  • använda menyfliken Media Gallery i din kurs för att dela media mellan studenter och lärare med hjälp av spellistor
  • Importera filmer mellan kurser med hjälp av importfunktionen för Media Gallery

Förutsättningar

Workshopen ges via Zoom och du behöver ha tillgång till hörlurar samt webbkamera för att kunna delta. Du ska ha genomgått Canvas grundpubliceringskurs för att delta på workshopen.

Du kommer att få några korta uppgifter att göra i förväg. 

Kommande tillfällen

Inga tillfällen inplanerade just nu.

CB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-11-08