Återställning av appen Microsoft Authenticator för tvåstegsverifiering

Nedan följer en guide för hur du kommer åt att hantera dina metoder för tvåstegsverifiering (multifaktorautentisering) med hjälp av ett tidsbegränsat tillfälligt åtkomstpass som du endast kan få från dina lokala IDAC administratörer. Det kan till exempel bero på att en telefon har gått sönder, eller att man har bytt till en ny telefon och inte exporterat eller synkroniserat sina konton i Microsoft Authenticator vid bytet.

Börja genom att gå till https://aka.ms/mysecurityinfo i en webbläsare. Det fungerar bäst på en dator då vanligaste sättet att konfigurera en ny metod innefattar att skanna en QR-kod med mobiltelefonen.

Skärmbild instruktion tillfällig åtkomstpass

Ange din KI e-postadress i inloggningsrutan och tryck sedan på ”Nästa”.

 

Återställning av appen Microsoft Authenticator

Vid nästa ruta välj "Använd ditt tillfälliga åtkomstpass istället".

 

Ser du inte detta alternativ?
Testa en annan webbläsare eller använd "Inkognitofönster"
Öppna ett inkognitofönster 

Tillfällig åtkomst MFA

Knappa in det 8-tecken långa tillfälliga åtkomstpasset du fått av din IDAC-administratör. Tryck sedan på ”Logga in”.
Observera att koden är tidsbegränsad och endast kan användas en gång.

Skärmbild instruktion tillfällig åtkomstpass

Nu bör du komma till sidan där du kan se och hantera dina metoder. Tryck på knappen ”Lägg till metod” för att påbörja registreringen av en ny aktuell Microsoft Authenticator App på en mobil enhet du har åtkomst till.
Det är bra att ta bort eventuellt inaktuella eller felaktiga metoder samt ändra din standardinloggningsmetod.

Om du behöver hjälp att konfigurera en ny metod följ nedan guide:

Behöver du ett tillfälligt åtkomstpass?

Om du behöver ett tillfälligt åtkomstpass för att kunna få åtkomst att hantera dina metoder så kontakta din lokala IDAC-administration så kan de efter de verifierat din identitet skicka ut det tillfälliga åtkomstpass (8 tecken lång kod) som du därefter kan använda för att uppdatera dina metoder. Bra för att till exempel komma igång med en nyinstallerad telefon om den gamla är trasig eller otillgänglig, eller liknande problem med tvåstegsverifieringen. Åtkomstpasset är tidsbegränsat och kan endast användas en gång.