Arkivering och diarieföring av kommunikationshandlingar

KI:s kommunikationshandlingar hanteras enligt samma lagstiftning som myndighetens andra allmänna handlingar. I enlighet med KI:s dokumenthanteringsplan ska handlingar som innehar unik information rörande verksamheten bevaras.

Med kommunikationshandlingar avses sådan information som KI kommunicerar såväl ut mot allmänhet som internt, exempelvis sker det genom olika mediala kanaler såsom webb, sociala medier, konferensmaterial etc. Bevarandekrav för dessa handlingar finns i KI:s dokumenthanteringsplan, främst i serie fem men även till viss del i övriga serier.

I KI:s dokumenthanteringsplan finns samlad information om hur olika handlingstyper ska hanteras. 

Kontakt

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • UF.Arkiv & Registratur
Logga in med KI-ID