Anonym incidentrapportering

Det är viktigt för KI att alla allvarliga händelser och missförhållanden rapporteras in. Genom formuläret nedan kan man anonymt anmäla misstänkta oegentligheter inom verksamheten. Anonymiteten syftar till att skydda den som anmäler från efterverkningar.

Fyll i information rörande incidenten och skicka in.

Skicka med en skärmdump, foto eller annat som kan förtydliga den du vill rapportera
Maximum 2 files.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
2023-02-20