Anmäl dig till forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Ansökan och antagning till forskarutbildningskurser

Ansökning till kurser sker direkt i KI:s Kurskatalog. För kurser som ges under vårterminen är kurskatalogen öppen för ansökningar under perioden 15 oktober-15 november. För kurser som ges under höstterminen är kurskatalogen öppen för ansökningar under perioden 15 april-15 maj. Därefter kommer eventuella restplatser att annonseras under rubriken "Lediga platser".

Efter ansökningsperiodens slut kan sökanden endast antas i mån av plats. Efter kurskatalogen är stängd kan ansökan lämnas in manuellt efter kontakt med programkoordinator samt kursansvarig.

Besked om antagning eller erbjudande till plats på reservlistan sker via emailutskick inom en månad efter kurskatalogen har stängt. Den sökande ska skriftligen bekräfta deltagandet på kursen.

Ansökan till kurser på forskarnivå vid Karolinska Institutet sker direkt i Kurskatalogen.

Samtliga kursplaner för kurser på forskarnivå vid KI finns samlade i databasen KIWAS.

Ansökan och deltagande i programmets seminarier, workshops m.m.

Ansökan om deltagande görs via mail, enligt instruktioner i annonsen.
Enskilda deltagares medverkan är av största betydelse för övriga deltagare och workshopens eller seminariets utformning i sin helhet. Det innebär att om du bekräftar deltagande förväntas du delta under hela workshopen alternativt hela seminariet.

Om inget annat anges ges företräde till registrerade doktorander, men postdocs samt övriga är välkomna i mån av plats.

Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post.

Intresseanmälan

Som doktorand på KI kan man anmäla intresse för ett eller flera forskarutbildningsprogram och därmed få information om de kurser och aktiviteter som hålls. En intresseanmälan lämnas i samband med ansökan om antagning till forskarutbildning eller närhelst under utbildningens gång. Detta innebär att man får ta del av information från det/de forskarutbildningsprogram man är intresserad av och kan välja av utbudet, men inte att man förbinder sig till att delta i någon aktivitet eller att man har garanterad plats på någon av de kurser som anordnas inom ramen för ett program.

Intresseanmälan - forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap