Aktuellt vid PUF-V

Här lägger vi kort ut det vi puffar på första sidan på PUF-V, där du kan läsa mer om det.

Aktiviteter 2022

Kappaseminarium med Kay Sundström den 28 mars

Ett besök från Zürich universitetet den 21-22 april 

The Bergen Summer School in collaboration with the Baltic Network June 13-14

 

 

Baskurserna finns här 

Samtliga baskurser vid programmet Hösten 2021
Kurskod Kurstitel Lärare Hp
5294 Health science and implementation: Conceptual Foundations Eric Asaba 2
5525 Methods for systematic review Maria Hagströmer 7,5
2670 From what to how; contemporary narrative methodology in health care reserach Staffan Josephsson 4
5302 Information Literacy, Theory of Sciences and Research Ethics Gert Helgesson 3
5301 Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner Maria Henström 3