Administrera pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

På Karolinska Institutet finns många studenter med olika funktionsnedsättningar. Här finns information rörande undervisning och examination av dessa studenter.

VH
Innehållsgranskare:
2024-02-12