Administrera bisysslor i Primula

På denna sida hittar du som bisyssloadministratör information om hur du på ett enkelt sätt kan följa upp hur redovisningen fortlöper.

Du som är bisyssloadministratör kan i PA-webben genom rapportgeneratorn använda två rapporter för att följa och följa upp redovisningen:

  • Bisyssleredovisning - Ej avslutade under period

Rapporten visar vilka som inte påbörjat sin redovisning (inom perioden from-tom) eller de som påbörjat sin redovisning och skickat vidare ärendet i flödet.
Exempel: Om du vill veta vilka som inte påbörjat sin redovisning anger du tex datumen 191101-dagens datum.

  • Bisyssleredovisning - Avslutade under period

Rapporten visar vilka redovisningar som är avslutade inom den angivna perioden (from-tom)
Exempel: Om du vill veta vilka ärenden som avslutats anger du tex datumen 191101-dagens datum.

Vid frågor får du gärna kontakta:
catalina.pacef@ki.se

Dokument