9 och 18 november - Två seminarier i Mixed-Methods inom vårdvetenskap med Åsa Norman

Mixed-methods, kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod, är en viktig metodologi för fånga en helhetsbild i medicinska studier. I denna seminarieserie får du kunskap om hur mixed-methods kan användas i olika forskningsstudier och möjlighet att applicera detta på en egen studie.

Under seminarierna går vi igenom design, frågeställningar, urval samt hur kvantitativ och kvalitativ data kan integreras utifrån mixed-methods. Seminarierna inleds med en teoretisk genomgång varpå vi diskuterar praktiskt applicering av mixed-methods i de olika studentprojekten. Självklart kan du delta även om du inte har en egen planerad mixed-methods-studie.

Datum: 

Seminarium 1 2022-11-09 kl. 13.00 – 16.00

Seminarium 2 2022-11-18 kl.   9.00 – 12.00

 

Anmälan:

till puf-v@ki.se senast 2022-10-21

 

Lokal: 

Felmingsberg

Marina Olsson
2022-08-29