5:e sommarskolan i Östersjöregionens nätverk 14-16 juni 2021

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care är ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande akademiskt nätverk av universitet - med doktorandprogrammet i hälso- och sjukvårdsvetenskap som representerar Sverige och Karolinska Institutet.

Björk mot blå himmel Foto: Linda Morgan

Målet med Baltic Sea Region Network är att förbättra forskarutbildningen och karriärperspektivet bland östersjöregionens nätverksländer och att bygga upp ett samarbetsprogram för tvärvetenskaplig personlig hälsa i Östersjöregionen.

Syftet med sommarskolan är att doktorander ska lära sig nya aspekter av hälsovetenskap och presentera och få feedback på studenternas uppgifter i en stödjande kamratatmosfär samt att stärka det samverkande nätverket Östersjöregionen.

Utlysning av doktorander

5th Summer School of Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care arrangeras vid Universitetet i Tartu, Estland den 14-16 juni 2021. Årets ämne blir: Etiska och innovativa forskningsmetoder driver förändringar inom hälso- och sjukvården.

Studentpresentationer

Eleverna ombeds att skriva preliminära uppgifter om två ämnen:

1) Etik i förändring av hälso- och sjukvård och
2) Teknik som drivkraft för förändring inom hälso- och sjukvården.

Föreläsningar och mer detaljerade instruktioner för uppgifterna kommer att ges till studenterna i slutet av mars 2021.
Sommarskolan 2021 kommer att arrangeras online.

Registrering

PUF-V samordnar deltagandet av fem (5) nominerade doktorander från Karolinska Institutet.
Sommarskolans omfattning är tre (3) hp. Inga deltagaravgifter.


Din ansökan ska vara inlämnad senast den 28 februari 2021. Bekräftelse på deltagande kommer att ges i slutet av mars 2021.