Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor angående KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppdrag

Rådet för miljö och hållbar utveckling har i uppdrag att:

  • sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • utgöra referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem diskuteras och bereds
  • ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor, samt
  • följa upp arbetet. 

Rådet anordnar årligen "KI Sustainability Day". 

Ledamöter

Profile image

Shervin Shahnavaz

Vice ordförande
Profile image

Rikard Becker

Fastighetsdirektör
Profile image

Anna Bergström

Representant för institutionsgrupp Solna
Profile image

Åsa Diberius

Representant för institutionsgrupp Syd
+46852483898
Profile image

Susanne Gabrielsson

Representant för kommittén för forskning
Profile image

Niels Krämer

Studentrepresentant MF
Profile image

Johanna Lanner

Representant för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nikolaus Mezger

Studentrepresentant MF
Profile image

Mats J Olsson

Representant för institutionsgrupp Nord
Profile image

Lena Palmberg

Representant för kommittén för utbildning på forskarnivå
Profile image

Katja Pokrovskaja Tamm

Representant för miljö- och hållbarhetsombuden

Alexander Suei

Studentrepresentant OF
Profile image

Emma Swärdh

Representant för miljö- och hållbarhetsombuden
Profile image

Tanja Tomson

Representant för miljö- och hållbarhetsombuden
+46852480173
Profile image

Ulrika Widegren

Enhetschef kansliet för hållbar utveckling och lika villkor

Övriga

Lilia Daianova

Miljösamordnare
Profile image

Maya Petrén

Miljösamordnare och handläggare i rådet
+46852486744