Akademiska val 2024 – allt du behöver veta

De akademiska valen är en viktig förutsättning för det kollegiala inflytandet vid KI. Genom att nominera och rösta fram kollegor du har förtroende för, blir du en viktig del i att stärka det kollegiala inflytandet i de organ som fattar viktiga strategiska och operativa beslut som påverkar KI:s framtid.

Därför genomför vi akademiska val

Styrningen av högskolor och universitet regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt dessa bestämmelser ska ett lärosäte ledas av en styrelse, (KI:s konsistorium), och rektor. I högskolelagen och högskoleförordningen framgår det även att lärosätet ska utforma sin interna organisation på det sätt som bäst passar dess verksamhet. Beslut som innebär en bedömning av organisation och genomförande av eller kvalitet i utbildningen och forskningen, ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens som utses genom till exempel akademiska val. 

Akademiskt val av lärarledamöter till KI:s konsistorium (styrelsen)

Under perioden 14 maj 2024 t.o.m. 28 maj 2024 har medarbetare och studenter möjlighet att nominera kandidater till uppdraget som lärarledamot i KI:s styrelse (konsistoriet). Mandatperioden för uppdraget är fr.o.m. 2025-01-01 t.o.m. 2027-12-31.

Det är KI:s nomineringsförsamling och dess utsedda valberedning som förbereder valet inför den elektroniska omröstningen inom akademin som kommer att genomföras i början av september 2024. 

Valberedningen kommer att gå igenom samtliga inkomna nomineringar och presentera sitt urval av potentiella kandidater vid nomineringsförsamlingens möte den 17 juni 2024. De kandidater som nomineringsförsamlingen väljer att föra fram i valet kommer att presenteras på medarbetarportalen.  

Vem är valbar till uppdraget som lärarledamot i konsistoriet?

Valbar till uppdraget är den som avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd, eller har ett förordnande vid Karolinska Institutet (KI) under hela mandatperioden.

Så här nominerar du kandidater

  1. Tillfråga den person som du avser att nominera och försäkra dig om att personen är villig att kandidera.
     
  2. Nomineringar sänds därefter in via e-post till registrator@ki.se. Ange diarienummer 1-527/2024 i ämnesraden. Det är viktigt att du anger den nominerade personens fullständiga namn och institutionstillhörighet.

Så röstar du

Röstberättigad är den som den 1 januari 2024 är anställd som lärare eller forskare vid KI om anställningen omfattar minst 50 procent av en heltid. Du som är röstberättigad får ett mejl till din KI-adress under början av september 2024 med en länk till det elektroniska systemet som omröstningen sker via. Svaren är anonyma.

Nomineringsförsamling och valberedning

Nomineringsförsamlingen består av 49 ledamöter som representerar sin respektive institution. Ordförande är Michael Fored, Institutionen för medicin Solna och vice ordförande är Catarina Almqvist Malmros, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Nomineringsförsamlingen utser alltid en valberedning vid sitt första konstituerande. Anna Karlsson, Institutionen för laboratoriemedicin, leder valberedningens arbete då hon utsetts som ordförande.

Nomineringsförsamlingens mandatperiod är för närvarande 4 år med slutdatum 2027-06-19.