Prefektassistentärenden & kommunikationsfrågor vid MMK

Behöver du komma i kontakt med prefekten, kanske få hjälp med hans signatur på avtal eller ansökningar? Har du tips på nyheter eller förbättringar på webben? Kontakta oss

Prefektärenden

Behöver du komma i kontakt med prefekten för att få intyg, signaturer eller godkännande? Vänd dig i så fall i första hand till Chatrin Lindahl så samordnar hon dessa ärenden. Chatrin arbetar förutom som assistent åt prefekt Anders Franco-Cereceda, även som registrator och webbredaktör.

Profile image

Chatrin Lindahl

Administratör

Kommunikationsfrågor

Har du tips på forskningsnyheter, publikationer, konferenser eller samarbeten som du vill lyfta på webben? Institutionens huvudredaktör är Lilian Pagrot, kontakta henne för hjälp och rådgivning i frågor som rör webb, sociala medier och kommunikation.

Profile image

Lilian Pagrot

Informatör
Lilian Pagrot
2024-04-05