Ny utbildningsorganisation på FyFa

FyFa skapar en ny utbildningsorganisation för att möta ett antal utmaningar för institutionen, både interna och sådana som kommer från Karolinska Institutet centralt. På den här sidan finns samlad information om förändringarna. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Institutionen har skapat en ny organisation för utbildning som ger större trygghet och tydlighet, såväl för institutionen som för den enskilda på FyFa. Den nya utbildningsorganisationen har som mål att göra FyFa långsiktigt hållbart för lärare, forskare och studenter och syftar till att ge oss bättre möjligheter att genomföra vårt undervisningsuppdrag med hög kvalitet. Det ger i sin tur goda förutsättningar för att öka vi-känslan och FyFa-gemenskapen.

Förändringarna sker för att möta viktiga utmaningar för institutionen

FyFa behöver lösa ett antal utmaningar för att kunna säkra den långsiktiga tryggheten för institutionen och för dem som jobbar på FyFa. De främsta är ekonomiska utmaningar, resurser, hög arbetsbelastning, förändrade förutsättningar från KI centralt och en generationsväxling som snart kommer att ske. FyFa behöver en stabil utbildningsorganisation för att kunna skapa denna långsiktiga hållbarhet.

Alla som undervisar börjar engageras

Arbetet är påbörjat och kommer att påverka alla på institutionen i någon grad. I ett första skede har ledningsgruppen arbetat med en genomlysning av problembilden för att gå vidare med lösningar i form av en ny modell för utbildningsorganisation. Nu börjar alla medarbetare som undervisar på FyFa att involveras. 

Ny utbildningsorganisation på FyFa.
Ny utbildningsorganisation på FyFa. Foto: N/A

Ny utbildningsorganisation från 1 juli

Den nya utbildningsorganisationen innebär att två nya arbetsgrupper skapas, utöver den befintliga utbildningsnämnden (UN). Dessa två är Styrgruppen för undervisning på FyFa (STUFF) och ett team för grundutbildningen (Team GUA). Förutom existerande grundutbildningsansvarig (GUA) och ansvarig för mastersprogrammet (PD) som redan finns på plats, tillsätts två biträdande GUA och en biträdande PD. Den nya organisationen innebär också en förstärkning av undervisningsadministrationen med en teamchef för kursadministratörerna. Grupperna kommer alltså att bestå av följande funktioner:

STUFF: ordförande (Johanna Lanner), GUA (Kent Jardmark), PD (Jessica Norrbom), teamchef kursadministration (Gottfried Gemzell)

Team GUA: GUA (Kent Jardemark), 2 biträdande GUA (Nico Pillon och Karima Chergui), biträdande PD (Ana Teixeira), teamchef kursadministration (Gottfried Gemzell)

UN: GUA (Kent Jardmark), PD (Jessica Norrbom), 4 lärarrepresentanter (Duarte Ferriera, Ellinor Kenne, Mattias Carlström och Gunnar Schulte), 1 studentrepresentant (TBD), 1 handläggare (Sofia Pettersson), adjungerad: ordförande STUFF (Johanna Lanner), externa lärarrepresentanter (Nina Brodin, NVS och Jonas Sundbäck, MTC), 2 avnämare från regionen (kommer att utses)

Med en tydligare organisation och ett starkare och tydligare administrativt stöd blir det lättare att undervisa på FyFa. Den nya organisationen gäller från den 1 juli 2024. 

Ny resursfördelningsmodell på väg

KI centralt håller på att utarbeta en ny modell för resursfördelning då nya regler och direktiv från regeringen har kommit. Detta, tillsammans med ett behov av att öka kvalitet och effektivitet i vår egen resursfördelningsmodell, gör att FyFa också behöver göra justeringar. En ny modell för både forskning och undervisning håller på att utarbetas och kommer att kopplas tydligt till uppdrag, rollfördelning och kravprofil. Målet är en modell som är långsiktigt hållbar och trygg. Mer information kommer.

Frågor och svar

Direkt efter sommaren kommer fokus att vara på att få den nya utbildningsorganisationen på plats och på att hålla de första mötena i respektive nya grupper. Längre fram i höst hålls en workshop med PI:s, lärare och administrativ personal som kommer att jobba vidare med den nya organisationen.

Under hösten kommer det att finnas en preliminär mötesstruktur, men under senare delen av hösten kommer mer permanenta mötesformer att jobbas fram i en workshop för PI:s och administrativ personal. 

Kvalitetsfrågor är redan centrala i UN idag och kommer att fortsätta att vara en viktig del. De kommer vara viktiga även i Team GUA. Vi kommer att kunna behandla detta också i höstens workshop för PI:s och administrativ personal.

 

Exakt hur återstår att jobba fram under hösten, men redan från början kommer Team GUA att ha en central roll. Det faktum att vi nu har en teamledare för kursadministration på plats kommer dessutom att hjälpa till att förtydliga vilken hjälp alla lärare kommer att kunna få. Alla kursansvariga och kursadministratörer kommer också att delta i höstens workshop. 

Projektgrupp är hela ledningsgruppen för FyFa. Övriga medlemmar i projektgruppen är Peter Alterling och Julia Spector som arbetar med organisationsutveckling, respektive kommunikation. 

 

Har du frågor?

Skicka ett mejl till communication@fyfa.ki.se.

Information och uppdateringar kommer löpande på denna sida. 

Kontaktpersoner

Profile image

Johanna Lanner

ordförande i STUFF
Profile image

Kent Jardemark

grundutbildningsansvarig
SE
Innehållsgranskare:
Julia Spector
2024-06-25