Histologilaboratoriet (BSL2)

För arbete med färskfryst eller paraffininbäddad vävnad.

Kryostat ANA Futura

Laboratoriet har utrustning och arbetsstationer för:

  • Snittning med mikrotom (HM355S)
  • Snittning med kryostat (CryoStar NX70)
  • Epitop-demaskering (antigen retrieval)
  • Fixering, avparaffinering, rutinfärgning
  • Seahorse analyser – för mätning av cellulär respiration​
  • Utrustning för att väga och skära fryst vävnad 

Studenter och personal som vill använda faciliteten måste först genomgå en generell introduktion. Observera att specifik introduktion till mikrotomerna och/eller kryostaten endast ges till personer som har tidigare erfarenhet av att snitta/kryosnitta. Om man vill lära sig denna teknik måste man först införskaffa sig träning på annat sätt, till exempel genom kurser eller samarbeten.

Introduktion

För introduktion, var vänliga kontakta:

Profile image

Lena Berglin

Senior Lab Manager
+46852483784

Kontakta Lena för introduktion till laboratoriet eller kryostaten.

Profile image

Selina Parvin

Biomedicinsk Analytiker
08-517 765 51

Kontakta Selina för introduktion till mikrotom.

Profile image

Sabrina Ferreira

Postdoktor

Kontakta Sabrina för introduktion till Seahorse analyser.

Profile image

Rodrigo Fernandez Gonzalo

Senior Forskare

Kontakta Rodrigo för introduktion till laboratoriet eller till utrustningen för att väga och skära fryst vävnad.

Profile image

Sophia Godau

Biomedicinsk Analytiker

Kontakta Sophia för introduktion till mikrotom om Selina inte är tillgänglig.

Övriga frågor

Profile image

Niklas Björkström

Professor/Specialistläkare
NB
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-01-25