Föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet

Nominerings- och valförfarande vid KI samt valberedningens uppdrag.

  • Diarienummer: 1-577/2023
  • Dnr föreg. version: 1-984/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Samverkan med fackliga företrädare
  • Revidering med avseende på: Studentrepresentation i nomineringsförsamlingen, valberedningens uppdrag samt språkliga och redaktionella ändringar.

Sammanfattning av föreskrifterna

Dessa föreskrifter gäller för val till följande uppdrag:
1. Vicerektor och vice ordförande i kommitté (mandattid 3 år)
2. Lärarrepresentanter i fakultetsnämnden och dess kommittéer
(mandattid 3 år)
3. Lärarrepresentanter i konsistoriet (mandattid 3 år)
4. Ledamöter av fakultetsrådet (mandattid 3 år)
5. Ledamöter i nomineringsförsamlingen (mandattid 4 år) 

Föreskrifterna i sin helhet