Skip to main content

Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i sex enheter; Antagning, examen och disputation, Utbildningsadministrativa system, Student- och karriärservice, Stöd till program- och utbildningsnämnder, Uppdragsutbildning och Studenthälsan.

Ledning och samordning

Avdelningschef

Åsa Nandorf

Telefon: 08-524 865 16
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: Asa.Nandorf@ki.se

Avdelningsadministratör

Karin Lans

Telefon: 08-524 864 24
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: karin.lans@ki.se

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Enhetschef

Christopher Sönnerbrandt

Telefon: 08-524 863 35
Enhet: Enheten för Antagning, Examen och Disputation
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: christopher.sonnerbrandt@ki.se

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se

Enhetschef

Johanna Gasslander

Telefon: 08-524 861 45
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: johanna.gasslander@ki.se

Enhetschef

Julia Nemirovski

Telefon: 08-524 835 65
Enhet: Studenthälsan
E-post: julia.nemirovski@ki.se

Student- och karriärservice

Enheten har ett övergripande ansvar över rekryteringen till KI:s utbildningar nationellt och internationellt samt marknadsföringen av utbildningarna. Enheten ansvarar även för den allmänna studievägledningen samt för karriärvägledningen för studenter, doktorander, postdocs samt forskare på KI. Enheten ansvarar för och driver KI:s alumnverksamhet.

Johanna Gasslander Enhetschef

Allmän studie- och karriärvägledning
Den allmänna studie- och karriärvägledningen vänder sig mot presumtiva studenter via vägledningssamtal, mail, telefon, gymnasiebesök, rekryteringsmässor, och ansvarar dessutom för verksamheten med KI-ambassadörer.

Eva Feron Studievägledare
Jeanette Söderberg Norland Studievägledare

Utbildningskommunikation
Information om och marknadsföring av KI:s utbildningar nationellt och internationellt via webb, sociala medier, mässor och med hjälp av digitala studentambassadörer.

Jenny Enblom Kommunikatör
Helene Svanholm Kommunikatör
Tanya Schulte Kommunikatör
Ulrica Kristhammar Kommunikatör

Karriärservice
Karriärservice (KICS) erbjuder karriärseminarier, kurser och workshops för studenter, doktorander, postdocs och forskare. Eventen förbereder för steget ut i arbetslivet – oavsett om det är i eller utanför akademin.

Anethe Mansen Samordnare
Victoria Rosander Samordnare

Alumni

KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI Alumni kontoret har som målsättning att skapa och upprätthålla en ömsesidig relation med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. Läs mer om KI Alumni.

Megan Osler Kommunikatör
Lovisa Wahlsten Projektkoordinator

Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder

Enheten arbetar med verksamhetsstöd för läkarprogrammet och biomedicinprogrammet i form av programövergripande administration och studievägledning, för studenter med funktionsvariation, för utbildningsansvariga och lärare i studenträttsliga frågor samt för utbytesstudier. Inom enheten samordnas nätverken för utbildningshandläggare, studievägledare och utbildningsadministratörer. Enheten ansvarar också för vissa KI-övergripande regelverk/utbildningsadministrativa processer.

Kontaktuppgifter till programansvariga
Kontaktuppgifter till studievägledare för utbildningsprogram
Information om nätverken

Charlotta Cederberg Enhetschef

Biomedicinprogrammens kansli
Verksamhetsstöd för biomedicinprogrammne i form av programövergripande administration och studievägledning.

Cecilia Forssman Handläggare/studievägledare
Markus Jonegård Handläggare

Läkarprogrammets kansli
Verksamhetsstöd för läkarprogrammet i form av programövergripande administration och studievägledning.

Carolina Carneck Handläggare
Isabel Johnson Studievägledare
Jennifer Jadarian Handläggare
Jessica Granskog Handläggare
Karin Söderström Studievägledare
Keyo Dixon Sedenrej Handläggare
Lena Ahlberg Handläggare
Liliana Morales Handläggare
Maria Westin Studievägledare

Stöd till studenter med funktionsvariation
Studenter med funktionsvariation kan ansöka om anpassat stöd för att underlätta studietiden. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Tina Teljstedt

Samordnare

Utbytesstudier
Information om utbytesstudier för utresande studenter från KI, samt mottagande och introduktion för inkommande studenter.

Talia Adamsson Handläggare
Karen Gustafsson Handläggare
Magdalena Palmquist Handläggare

Verksamhetsstöd i studenträttsliga frågor
Verksamhetsstöd till utbildningsansvariga och lärare i studenträttsliga frågor samt utredningar i vissa studentärenden.

Christian Edling Samordnare

Verksamhetsstöd i vissa frågor inom VFU
Verksamhetsstöd till i vissa vfu-administrativa frågor, t.ex. avseende inresande studenters tillgång till e-tjänstekort.

Markus Jonegård Handläggare

Antagning, examen och disputation

Enheten ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå, handläggarstöd till disputationskommittén, samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Christopher Sönnerbrandt Enhetschef

Antagning

Anna Fors Handläggare
Anna Lok Handläggare
Anette Stjernberg Handläggare
Gustav Waerme Handläggare
Johanna Sagen Handläggare
Malin Öhrman Handläggare
Martin Guss Samordnare antagning och Ladokkonsortiet
Rana Abu-Ali Handläggare
Veronica Mazurkiewicz Handläggare

Examen och disputation

Catherine Bollö Handläggare, disputationskommittén och examen
Elisabeth Larsson Handläggare, examen och Ladokkonsortiet
Gunilla Hovén-Malinovski Handläggare, disputationskommittén och examen
Madeleine Clarin Handläggare
Sofie Petersson Handläggare, disputationskommittén och examen

Utbildningsadministrativa system

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS

Åsa Nandorf Enhetschef
Björn Miksch Handläggare
Cecilia Lind Systemförvaltare
Eva Ringnell Handläggare
Juni Francén Engdahl Systemförvaltare
Katja Taavo (tjänstledig) Systemförvaltare
Lena Nordlöf Systemförvaltare
Mikaela Jansson Handläggare
Ywonne Nilsson Handläggare

Uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att vara mäklare av uppdragsutbildningar där KI:s institutioner är kunskapsgaranter. Vi stöttar institutioner i deras arbete med uppdragsutbildning och hjälper till med utbildningsadministration och marknadsföring. Uppdragsutbildningen skall syfta till ökad patientnytta, säkrare vård och effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vidare skall uppdragsutbildningen förbättra integrationen mellan vården forskningen och utbildningen.

Läs mer om vårt arbete här.

Jan Petersson Enhetschef
Christina Bäckman Projektledare- och koordinator
Karin Freijd Kommunikatör
Kristoffer Mörtsjö Projektledare- och koordinator
Magdalena Michalec Ekonomicontroller
Michelle Azorbo, tjl Projektledare- och koordinator
Nadja Saltell Projektledare- och koordinator
Petra Hellblom E-lärandeproducent
Richard Markstedt Projektledare
Susanna Sjunneryd Projektkoordinator
Ulla Finati Projektkoordinator
Ulrica Heidenberg Projektkoordinator
Ylva Olsson Projektledare

Studenthälsan

Studenthälsans uppdrag är att erbjuda hälsofrämjande, förebyggande och behandlande studenthälsovård vid studierelaterade besvär. Studenthälsan utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder insatser på individ- grupp och organisationsnivå till studenter och doktorander vid Karolinska Institutet.

Läs mer om vår verksamhet här.

Julia Nemirovski Verksamhetschef/ psykolog
Anna von Herff Läkare
Erika Sinander Kurator
Gun Söderqvist Medicinsk sekreterare
Hannes Claesson Kurator
Larissa Al Rammal Fysioterapeut
Lena Mattson Företagssköterska
Linda Murphy Sjuksköterska
Marie Åkerman Psykiatrisjuksköterska
Åsa Södergren Psykolog