Skip to main content

Uppehållstillstånd för doktorander

Grundregeln: Antagna doktorander från icke-EU länder ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier.

Uppehållstillstånd för doktorandstudier kan beviljas för 3-24 månader i taget. Studieintyg från institution ska bifogas, se Migrationsverkets checklista för första tillstånd resp. förlängningsansökan. Tillståndet ska vara klart innan doktoranden reser till Sverige.

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz ansöker om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader, men får börja arbeta eller studera direkt efter att har kommit till Sverige.

Gästforskare

En gästforskare är en person som har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning och är inbjuden att forska i Sverige. Den mottagande institutionen skriver ett mottagningsavtal med den sökanden så att personen kan söka uppehållstillstånd för gästforskare från hemlandet (kontakta HR-personal för support). Obs! Ny praxis vid statusbyte fr. o m maj 2017 påverkar personer som byter status från gästforskare eller medföljande till doktorand.

Vistelse upp till tre månader

Doktorander som enligt studieplan ska vistas kortare tid än tre månader i Sverige behöver ansöka om visum från hemlandet om de kommer från länder vars medborgare behöver visum till Sverige. Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum. Ansökan om uppehållstillstånd för studier kan inte göras från Sverige.
Medborgare i vissa länder (t.ex. USA, Japan) behöver inte visum till Sverige.

Sandwich-doktorander

Sandwich-doktorander som är antagna vid lärosäte i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd för studier i Sverige, förutsatt att den planerade vistelsen är minst tre månader. Det är viktigt att det finns en detaljerad studieplan. Uppehållstillstånd kan beviljas för upp till två år i taget om doktoranden kommer att vistas minst hälften av tiden i Sverige under tillståndstiden.Under tillståndtiden kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden godtas. Det vill säga att om tillstånd beviljas för två år så är en sammanhängande utlandsvistelse på upp till sex månader acceptabel.

Ansökan om förlängning

Doktorander kan ansöka om förlängning av uppehållstillstånd tidigast sex månader innan nuvarande tillstånd går ut. Man har rätt att stanna i Sverige i avvaktan på beslut.

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som har haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt 48 månader under de senaste 7 åren och har bott i Sverige kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Gästdoktorander

Migrationsverket rekommenderar att utbytesdoktorander ska ansöka om uppehållstillstånd för besök (beslutsklass O). Dessa sökande kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier eftersom de inte är antagna till studier i Sverige. UT för besök gäller som längst upp till ett år (kan inte förlängas) och universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning för arbete dvs lön. Besökstillstånd räknas inte vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Se även Förtydligande gällande utbytesdoktoranders försörjning

Student- och forskardirektivet

Student- och forskardirektivet skulle implementerats i Sverige 1 juli 2019, men arbetet är försenat och nytt datum är 1 januari 2020, se Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning.

Many EU Countries Implement Students and Researchers Directive

Kontakt

Migrationsverket i Örebro (uppehållstillstånd för studier): GB-ORB-STUD@migrationsverket.se
Migrationsverket i Norrköping (uppehållstillstånd för gästforskare): GB-NRK-Arbetstillstand@migrationsverket.se

Information om Migrationsverkets handläggningstider

Vid problem kontakta Ulla Tunkara på Internationella Kansliet vid KI.