Kan man ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige?

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan man befinner sig utanför Sverige, annars kan ansökan komma att avslås. I vissa fall har man möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan man befinner sig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd.

Man kan söka och få nytt uppehållstillstånd (byta status) utan att lämna landet om man ansöker innan det nuvarande tillståndet går ut:

 • från UT för doktorandstudier till UT för forskare; 
 • från arbetstillstånd till UT för forskare och UT för doktorandstudier
 • från UT för forskare till UT för doktorandstudier när en gästforskare blir antagen till forskarutbildning;
 • från UT för studier till arbetstillstånd när en student som har klarat minst 30 hp eller en termins forskarutbildning får ett arbetserbjudande
 • från jobbsökartillstånd till arbetstillstånd när en student eller forskare som söker jobb efter avslutade studier eller slutförd forskning får ett arbetserbjudande

Det krävs synnerliga skäl eller går inte alls att byta

 • från jobbsökartillstånd till UT för forskare eller doktorandstudier efter inresan
 • från medföljande till UT för forskare eller doktorandstudier efter inresan

Kolla Guide för status­byte inifrån Sverige

Detta innebär fortfarande komplikationer för KI:s doktorander och forskare vid statusbyte från jobbsökartillstånd eller medföljande till doktorand/forskare. Man får oftast söka om nytt uppehållstillstånd från Sverige och vänta, men får inte vistas här när beslut ska  fattas. Om det tidigare uppehållstillståndet fortfarande gäller räcker det med ett besök i ett grannland, men om det tidigare uppehållstillståndet hunnit löpa ut blir man tvungen att resa tillbaka till sitt hemland inför beslutet. Tänk på att arbetstillstånd gäller för arbete hos den arbetsgivare och det yrke som står i beslutet, så det påverkar möjligheter att byta jobb.

Statusbyte: när man ansöker om nytt uppehållstillstånd på en annan grund än det man haft tidigare. Att ansöka om förlängning av sitt nuvarande tillstånd eller permanent uppehållstillstånd är inte statusbyte.
Tredje land: icke EU/EES-land. EU-medborgare har rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd.

Huvudregeln

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Sökande med ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

 • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Tänk på att beslutsfattare på Migrationsverket inte jobbar på helger.
 • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner.
 • Åk utomlands t ex till ett grannland.
 • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex fota dig framför en känd plats, med dagens tidning (där dagens datum framgår). Sänd fotot och kopia av dina biljetter till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda. Eller besök närmaste Sveriges ambassad (Madrid, Paris, Rom, Berlin, Aten), ta med och visa ditt pass till dem, be dem skicka ett meddelande till Migrationsverket om att du har varit där. 
 • Vänta på nytt beslut

Sökande vars uppehållstillstånd i Sverige har gått ut

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

 • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Bli fotograferad och lämna fingeravtryck för nytt uppehållstillståndskort hos Migrationsverket om du inte gjorde det vid ansökan.
 • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner.
 • Åk till hemlandet eller landet du har giltigt uppehållstillstånd/visum till.
 • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex skicka in kopior av ut-/inresestämpel i ditt pass och boarding pass till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda.
 • Vänta på nytt beslut och ev. nytt uppehållstillståndskort.

Om du inte lämnar Sverige kan Migrationsverket besluta om avslag och utvisning.

Kontakt

Nya ärenden fr o m 12 feb 2024: Migrationsverket Studerandeenhet Växjö gb-vxo-studerande@migrationsverket.se

Gamla ärenden: Migrationsverket Studerandeenhet Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Migrationsverket Tillståndsprövningsenhet 2 (forskare) Norrköping: norrkoping-tillstandsenhet2-teaminternationella@migrationsverket.se 

International Staff Services KI Ulla Tunkara tel 08-524 86081

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2024-02-19