Trygghetsstiftelsen (TSN)

Som arbetsgivare ansvarar KI för att informera arbetstagaren om hens rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning. KI ska anmäla alla arbetstagare som har rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.
Vilket stöd arbetstagaren kan ta del av genom Trygghetsstiftelsen beror på anställningsformen och hur länge anställningen har pågått.

Arbetsbrist

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och ekonomisk förstärkning i form av inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fem år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Centrala HR-avdelningen (GVS) sköter anmälan till TSN gällande medarbetare som sagts upp p.g.a. arbetsbrist.

Tidsbegränsad anställning

Om arbetstagarens tidsbegränsade anställning (20% eller mer) löper ut ska anmälan göras en månad före eller senast i samband med att anställningen upphör. 

Anställning i minst sex år

Den som haft en tidsbegränsad anställning som varat i minst sex år erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och ekonomisk förstärkning i form av inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fyra år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Doktorandanställning kan inte räknas in för att få sex års anställningstid.

Anställning i minst två år

Den som haft en tidsbegränsad anställning som varat i minst två år erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare och individuellt stöd.

Se mer info i faktabladen nedan. 

HR-enheten på varje institution sköter anmälan till TSN då tidsbegränsade anställningar löper ut.  

Avbrott i anställning

Den totala anställningstiden skall vara sammanhängande, endast kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren ska:

Vara aktiv och ta egna initiativ för att få ett nytt arbete.
Meddela stiftelsen om förändringar av anställningsvillkor eller andra förhållanden som har betydelse för hens omställningsförmåner.

Så här går det till vid anmälan av en arbetstagare

Klicka på länken nedan för information och påbörja anmälan:

Trygghetsstiftelsen

Lösenord för anmälan på trygghetsstiftelsens hemsida erhålls av TSN eller HR-avdelningen.

Film om hur du anmäler anställd till Trygghetsstiftelsen

ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-04-09