Trygghetsstiftelsen (TSN)

Som arbetsgivare ansvarar KI för att informera arbetstagaren om hens rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning. KI ska anmäla alla arbetstagare som har rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.
Vilket stöd arbetstagaren kan ta del av genom Trygghetsstiftelsen beror på anställningsformen och hur länge anställningen har pågått.

Arbetsbrist

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och ekonomisk förstärkning i form av inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fem år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Centrala HR-avdelningen (GVS) sköter anmälan till TSN gällande medarbetare som sagts upp p.g.a. arbetsbrist.

Tidsbegränsad anställning

Om arbetstagarens tidsbegränsade anställning (20% eller mer) löper ut ska anmälan göras en månad före eller senast i samband med att anställningen upphör. 

Mer information, blanketter och faktablad

Så här går det till vid anmälan av en arbetstagare

Klicka på länken nedan för information och påbörja anmälan:

Trygghetsstiftelsen

Lösenord för anmälan på trygghetsstiftelsens hemsida erhålls av TSN eller HR-avdelningen.

Film om hur du anmäler anställd till Trygghetsstiftelsen

ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-06-25