Vanliga frågor kring IDAC

Här har vi sammanställt en del återkommande frågor som vi tror kommer till hjälp

En  medarbetare har flera konton vad gör jag?

Först behöver man säkerställa att det är samma person som har flera konton när detta är gjort så kan du gå vidare för att se olika fall:

  • Kommer konton från samma källsystem, Primula/LADOK/UBW anknutna?

         Om konton som medarbetaren har  kommer från samma källa så ska man gå in i källssytemet och avsluta det felaktiga kontot där.

  • Konton kommer från olika källor?

          När konton kommer från olika källsystem så beror det ofta på att olika personliga attribut har använts vid skapandet, undersök vilket konton som används och sedan                skapa ett sammanslagningsärende i IDAC.

         (OBS om anknytningskontot är det som ska bort så ska det avslutas i systemet och sedan skapas på nytt med korrekt personliga attribut)

  • Sammanslagning av konton som ännu inte är aktiva?

          Det är inte möjligt att sammanslå ett konto som ännu inte aktiverats, invänta aktivering av kontot (om det inte går att rätta det felaktiva kontot i källsystemet) och sedan              skapa ett sammanslagningsärende.

 

 

JC
Innehållsgranskare:
2023-09-01