Prefektassistentärenden & kommunikationsfrågor vid MMK

Behöver du komma i kontakt med prefekten, kanske få hjälp med hans signatur på avtal eller ansökningar? Har du tips på nyheter eller förbättringar på webben? Kontakta oss

Prefektärenden

Behöver du komma i kontakt med prefekten för att få intyg, signaturer eller godkännande? Vänd dig i så fall i första hand till Chatrin Lindahl så samordnar hon dessa ärenden. Chatrin arbetar förutom som assistent åt prefekt Anders Franco-Cereceda, även som registrator och webbredaktör.

Chatrin Lindahl

Administratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kommunikationsfrågor

Har du tips på forskningsnyheter, publikationer, konferenser eller samarbeten som du vill lyfta på webben? Institutionens huvudredaktör är Lilian Pagrot, kontakta henne för hjälp och rådgivning i frågor som rör webb, sociala medier och kommunikation.

Lilian Pagrot

Informatör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Lilian Pagrot
2023-03-08