Laboratory Coordinator

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare

Om mig

Sedan min examen från Stockholms universitet 2006 med en examen i kemi har jag haft förmånen att bidra till olika forskningslaboratorier. Min yrkesresa omfattar roller som laboratorieingenjör på två distinkta avdelningar och samarbete med fyra forskargrupper. Under åren har mitt engagemang för att främja välbefinnande på arbetsplatsen drivit fram en förändring i min karriärbana. Sedan 2016 har jag varit aktivt engagerad inom området arbetsmiljöorganisation vid Karolinska Institutet. I denna egenskap har jag förtroendet att representera anställda i frågor som rör arbetsmiljöfrågor. Genom ett effektivt samarbete med arbetsgivaren är mitt primära mål att förbättra och upprätthålla en gynnsam arbetsmiljö i linje med bestämmelserna i arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter.

Pedagogiska meriter

Utbildar skyddsombud i sin roll i arbetsmiljöfrågor genom GAM (grundläggande arbetsmiljöutbildning)

Utbildning

Kemist från Stockholms universitet2006

olika kurser i systematisk arbetsmiljö:

Linnéuniversitetet - Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv

Retorik i professionella sammanhang

Arbetsmiljö i nya tider