Om mig

Teresa Sörö har varit anställd på Medical Case Center sedan 2012 och ansvarar där för MCCs utbildningsverksamhet. Teresa har erfarenheter av implementering av casemetodik i kurser då hon sedan 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård på Röda Korsets Högskola med casemetodik som pedagogisk grundpelare. Hon har även på senare år fördjupat sig och undervisat om hur det interaktiva lärandet kan användas i fortbildning och som en del av det livslånga lärandet. Sedan 2018 delar hon sin tid mellan KI och Karolinska Universitetssjukhusets Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) där hon fungerar som en pedagogisk resurs och utvecklare.

Stor del av sin tid som sjuksköterska har Teresa arbetat på Barnintensiven(BIVA) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Förändring- och förbättringsarbete har alltid varit en drivkraft och Teresa hade i flertal år en delad tjänst mellan BIVA och FOU där hon utbildade sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset. År 2007 slutade hon i huvudsak att vara klinisk verksam för att övergå fullt till läraruppdrag inom högskola.

Teresa Sörö är intresserad av progressionen till en profession, kompetens och hur man genom interaktiva pedagogiska metoder kan få studenter att träna sitt kritiska tänkande och analysförmåga. Interaktiviteten vill hon utveckla så att den är närvarande såväl vid fysiska möten som digitala samt i de informella miljöer vi som högskola/universitet kan påverka. 

Pedagogiska meriter

Som högskoleadjunkt på Röda Korsekts Högskola har Teresa sedan hon startade 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård samt varit kursansvarig för kurser inom sjuksköterskeprogram . Teresa har även ansvarat för Linneaus Palme projekt med sjukhus och sjuksköterskeprogram i Indien.

Teresa har uppdrag som lärare i Harvard Macy Institutes - Health Care Education 2.0 - Transforming your teaching for the digital age samt Monash University Leadership and Innovation in Health

Tillsammans med Elissa Hall och Justin Kreuter från Mayo Clinic leder och planerar hon en månatlig twitterchat inom medicinsk pedagogik #HMIchat sedan 2013. Chatten har deltagare från hela världen och engagerar över 100 personer inom hälso- och sjukvårdens utbildningar varje månad.

Karolinska Institutets utbildningskongress som går av stapeln vart annat år har de senaste två åren organiserats och letts av Teresa som projektledare. Nuvarande uppdrag inom Enheten för Undervisning och lärande på Karolinska Institutet är som kursansvarig för grundäggande högskolepedagogik 

Utbildning

Teresa Sörö har sjuksköterskeexamen från Sophiahemmets Högskola 1995, barnsjuksköterske- och magisterexamen från Karolinska Institutet. Teresa har pedagogisk utbildning för högskolelärare och har fördjupat sina pedagogiska studier på Harvard Macy Institute vid Harvard Medical School och Monash University samt Harvard Business School.