UF.FIR.Internationella kansliet

Organisation: UF.Fakultetskansliet och internationella relationer

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF FIR Internationella kansliet, 171 77 Stockholm

Anställda

Johanna Ackemar samordnare
Maissa Al-Adhami (tjl) internationell koordinator
Monika Berge internationell koordinator
Anna Dahlerus internationell koordinator
Katarina Drakenberg internationell koordinator
Albin Gaunt specialist
Emma Hägg internationell koordinator
Kristina Jesinkey internationell koordinator
Lotta Lundqvist internationell koordinator
Maria Olsson samordnare
Anna-Lena Paulsson enhetschef
Ulla Tunkara handläggare
Lise-Lotte Vedin internationell koordinator
Ulrika Widegren vetenskaplig sekreterare
Pernilla Witte handläggare