UF.Fakultetskansliet och internationella relationer

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.FIR.Internationella kansliet
UF.FER.Fakultetskansliet
UF.FIR.Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
UF.FIR.Kansliet för forskning och forskarutbildning
UF.FIR.Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor

Anställda

Johanna Ackemar samordnare
Maissa Al-Adhami samordnare
Lisa Arodin avdelningssamordnare
Lena Atterwall samordnare
Maria Bengtsson verksamhetscontroller
Monika Berge-Thelander internationell koordinator
Mia Bjerke internationell koordinator
Natalija Buza-Vidas samordnare
Anna-Carin Christoffersson handläggare
Erika Dabhilkar enhetschef
Anna Dahlerus internationell koordinator
Karin Dahlman-Wright professor
Lilia Daianova miljösamordnare
Katarina Drakenberg internationell koordinator
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Karin Ekström handläggare
Magnus Ericson samordnare
Clara Ersson samordnare
Adina Feldman vetenskaplig sekreterare
Albin Gaunt specialist
Anna Gustafsson handläggare
Anna Humble direktör
Emma Hägg internationell koordinator
Helena Hörnfeldt samordnare
Marie-Louice Isacson avdelningschef
Kristina Jesinkey internationell koordinator
Magnus Johansson samordnare
Christina Joos samordnare
Bodil Lampén Helgesson handläggare
Lena Lewin vetenskaplig sekreterare
Lotta Lundqvist internationell koordinator
Philip Malmgren handläggare
Susanne Maxeem handläggare
Maria Olsson samordnare
Caroline Olsson samordnare
Maya Petrén samordnare
Klara Regnö samordnare
Karin Schmekel enhetschef
Margareta Stark samordnare
Carl Sundström samordnare
Viktoria Svensson samordnare
Ulla Tunkara internationell koordinator
Kristina Ullgren samordnare
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Lise-Lotte Vedin internationell koordinator
Ulrika Widegren enhetschef
Pernilla Witte internationell koordinator
Karin Vågstrand samordnare
Anna Zorzet samordnare
Malin Öhrman handläggare
Ellinor Östensson handläggare