KLOK-pristagare

KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) lyfter goda exempel på verksamheter som genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid KI. Här kan du läsa om tidigare pristagare.

2023

2023 delades priset ut till Optikerprogrammets utbildningsenhet på S:t Eriks Ögonsjukhus.

2022

2022 delades inget KLOK-pris ut.

2021

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin tar emot prispengar och skulptur för KLOK-priset 2021.
Vinnare av KLOK-priset 2021. Foto: Jenny Flygare.

2021 delades KLOK-priset ut till AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin.

Motivering

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin har genom sitt ledarskap och sätt att organisera sitt arbete skapat förutsättningar för hög kvalitet i VIL. Gruppen arbetar aktivt för att vara förebilder för handledare och medarbetare som möter studenter under VIL. De genomför handledarutbildning flera gånger per år och genom att lägga vikt vid reflektion och återkoppling har man sett att studenternas delaktighet och inflytande ökat.

AKA-gruppen arbetar för att skapa ett gott samarbete och utgöra en brygga mellan verksamhet och utbildning. Gruppen kompetensutvecklar sig på flera sätt och ett är att delta i pedagogisk forskning inom bland annat peer learning och IPL."

Pris till AKA-gruppen vid BMA-programmet för arbete med verksamhetsintegrerat lärande

Seminarium

2020

Inget pris delades ut.

Tidigare pristagare

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-10-26