Introduktion till forskarutbildning vid KI – Förväntningar, stöd och möjligheter

Samtliga doktorander som antas till utbildning på forskarnivå ska genomgå Karolinska Institutets obligatoriska introduktion för utbildning på forskarnivå.