Hur blir jag IDAC administratör?

Det är AC (Administrativ chef) för institutionen som utser IDAC administratör på institutionen.

När du har blivit utsedd som IDAC administratör så ska du begära behörigheten via IDAC systemet under:

Det är två delar som ingår när en ny person behöver tillgång till IDAC.

1. Delta på utbildning

Det går att välja mellan lärarledd eller e-utbildning:

  • För lärarledd utbildning: Boka in dig på en utbildning via IDAC sidan ”Utbildning i IDAC” efter utbildningen kommer begäran att godkännas för tillgång till systemet.
  • För e-utbildning: Logga in i Canvas och sök efter kursen " IDAC för administratörer”. Utbildningen avslutas med en quiz. När man har fått alla rätt blir man tilldelad rollen.

2. Godkännande av AC via systemet IDAC

Innan du ansöker om rollen avsluta utbildningen i CANVAS med quiz. (alla rätt för att kunna få behörighet)

Tjänster → Begär åtkomst → sök efter korrekt roll: IDAC-Administrator XXXX där XXX står för förkortningen för Institutionsnamn. Exempelvis: IDAC-Administrator BioNut.

ubw

Specificera en orsak när du begär detta t.ex att du ska jobba som IDAC som administratör och datum för utbildningen. När detta är utfört så kommer begäran att gå till närmaste chef och sedan till AC för godkännande.