Histologilaboratoriet (BSL2)

För arbete med färskfryst eller paraffininbäddad vävnad.

Kryostat ANA Futura

Laboratoriet har utrustning och arbetsstationer för:

  • Snittning med mikrotom (HM355S och HM360)
  • Snittning med kryostat (CryoStar NX70)
  • Epitop-demaskering (antigen retrieval)
  • Fixering, avparaffinering, rutinfärgning

Studenter och personal som vill använda faciliteten måste först genomgå en generell introduktion. Observera att specifik introduktion till mikrotomerna och/eller kryostaten endast ges till personer som har tidigare erfarenhet av att snitta/kryosnitta. Om man vill lära sig denna teknik måste man först införskaffa sig träning på annat sätt, till exempel genom kurser eller samarbeten.

Introduktion

För introduktion, var vänliga kontakta:

Lena Berglin

Senior lab manager
Björkström
H7 Medicin, Huddinge

Selina Parvin

Biomedicinsk analytiker
Flodström-Tullberg
H7 Medicin, Huddinge

Majda Dzidic

Tjänstledig

Övriga frågor

Niklas Björkström

Professor/specialistläkare
Björkström
H7 Medicin, Huddinge
NB
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-04-26