Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Profile image

Lene Lindberg

Adjungerad Lektor

Administrativ chef

Profile image

Therese Lind

Administrativ Chef
+46852483764

Ombud för lika villkor

Vacant

Ombud för miljö och hållbarhet

Profile image

Ann Liljas

Biträdande Lektor
+46852480161

Skyddsombud för KI-personal i Widerströmska huset

Profile image

Mariano Salazar

Senior Forskare

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

HR-representant

Doktorandrepresentanter

Profile image

My Fridell

Doktorand
0703656055

Farzana Rahman

Doktorand

Studentrepresentanter

Lotte Heimes

LL
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-10-26