Husregler - gymmen

Välkommen till våra campusgym! Här tar vi ansvar för lokalerna, utrustningen och respekterar varandra.

Här förväntas du:   

 • följa våra husregler samt följa KI:s uppförandekod
 • ta med dig ditt KI-kort
 • träna ren från alkohol, droger och dopning*

* Dopingklassade substanser som är olagliga enligt Dopningslagen 1§d 

Vi tolererar inte olämpligt beteende, stöld eller skadegörelse - det kan medföra att du blir avstängd från anläggningen. Vid misstanke om brott mot dopinglagen kommer polisen att informeras.  

Husregler

 • Använd inneskor i gymmet. Använd skor som inte gör märken i golvet (sporthallen).
 • Ansvara för dina värdesaker.
 • Plocka undan och torka av redskapen efter dig.
 • Använd träningskläder. Träna i helt bar överkropp är inte tillåtet.
 • Träna säkert. Fråga om du behöver hjälp  
 • Undvik parfym. Många har svårt att tåla starka dofter.
 • Håll plattformarna fria från andra redskap.
 • Använd magnesiumblock (flytande kalk är inte tillåtet). 

På Base är inga dropp av vikter tillåtna 6.30-17 på vardagar. 

Våra coacher har företräde till ytor i gymmet när de har instruktioner och klasser.

Viktig information

Du tränar alltid på egen risk. När du tränar i KI:s träningslokaler räknas det som fritid och inte arbetstid. Du måste därför se till att du har en privat olycksfallsförsäkring.