Frågor och svar om matavfall

Här hittar du svar på vanliga frågor om att sortera matavfall på KI och hur implementeringen på hela KI ska gå till.

Vi uppdaterar denna lista utifrån de frågor vi får in under steg ett där Adminhuset och Aula Medica på Nobels väg är först ut hösten 2023. Hittar du inte svaret på din fråga?

Under oktober månad gör fastighetsförvaltningen och miljösamordnarna en utvärdering av hur det fungerar i Adminhuset och Aula Medica. Därefter görs en plan för att införa sortering av matavfall på hela KI. Förhoppningen är att det ska vara klart innan 1 januari 2024.

 • Råa och tillagade matrester
 • Skal från frukt och grönt
 • Äggskal och skaldjur
 • Teblad, kaffesump, kaffefilter och tepåsar av papper­
 • Hushållspapper/ofärgade servetter, de är dessutom bra för att suga upp fukt i påsen.
 • Tänk på att inte fylla påsen till mer än tre fjärdedelar.
 • Låt blött avfall rinna av i vasken innan du slänger det i påsen.
 • Släng kladdigt avfall tillsammans med lite hushållspapper.

Se även de instruktioner som finns uppsatta i pentryn och matsalar.

Städpersonalen tömmer påsarna minst en gång om dagen.

Som matavfall räknas inte:

 • Färgat hushållspapper/servetter
 • Snittblommor, krukväxter och jord
 • Grova kött- och fiskben
 • Ätpinnar och glasspinnar
 • Tuggummi, snus och tobak
 • Kaffekapslar.

Tänk på att det också finns separata behållare för papper, plast, glas och metall i varje pentry eller matsal. Källsortera mera!

Slarvigt sorterat avfall leder till sämre kvalitet i själva återvinningen. I värsta fall kan inte avfallet hanteras som det är tänkt och KI riskerar att bötfällas om det sker i stor skala.

Städpersonalen ansvarar för att tömma behållarna. Under steg ett undersöker vi hur ofta det behövs.

Till att börja med kommer städpersonalen att tömma matavfallet dagligen.

Nej, ta med ditt matavfall till de soppåsar som finns i närmaste pentry eller matsal.

Svenskarnas hushållsavfall består till ungefär en tredjedel av matavfall. Det kan omvandlas till fossilfritt drivmedel för bussar och miljövänlig gödning för jordbruk. Källa: Solna stad och Naturvårdsverket.

Nej. Matavfallet, som KI:s övriga avfallsfraktioner, hanteras separat i våra miljörum och avfallsrum. De töms regelbundet av KI:s avfallsentreprenör.

Solna kommun ansvarar för att det transporteras till en rötningsanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel.

Exakt kostnad finns inte i nuläget men undersöks under hösten, liksom hur den ska fördelas. 

KI ansluter sig till Avfall Sveriges skyltsystem som bygger på ett nordiskt initiativ för att skapa igenkänning och enklare avfallssortering i en bredd av verksamheter.