Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Lene Lindberg

Adjungerad lektor
K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Ombud för lika villkor

Vacant

Ombud för miljö och hållbarhet

Ann Liljas

Biträdande lektor
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för KI-personal i Widerströmska huset

Mariano Salazar

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Anna-Clara Hollander

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

HR-representant

Sofia Öhlund-Fingal

HR-ansvarig
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentanter

My Fridell

Doktorand
0703656055
K9 Global folkhälsa
LL
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-07-04