Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Lene Lindberg

Lektor, adjungerad
K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Ombud för lika villkor

Hélio Manhica

Postdoktor
K9 Global folkhälsa

Ombud för miljö och hållbarhet

Ann Liljas

Postdoktor
K9 Global folkhälsa

Mariano Salazar

Forskare
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för administrationen, Widerströmska huset

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för personal inom global hälsa, Widerströmska huset

Anneli Eriksson

Projektledare
K9 Global folkhälsa

HR-representant

Alexandra Widström

HR-partner
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentanter

Karin Båge

Pedagogisk utvecklare
TL Undervisning och lärande

Studentskyddsombud

Alicia Nevriana

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Möten

2020

  • Onsdag 2 september
  • Onsdag 11 november