Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Lene Lindberg

Adjungerad lektor
K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Ombud för lika villkor

Hélio Manhica

Anknuten till Forskning
K9 Global folkhälsa

Ombud för miljö och hållbarhet

Ann Liljas

Biträdande lektor
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för administrationen, Widerströmska huset

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Anna-Clara Hollander

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för personal inom global hälsa, Widerströmska huset

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist
K9 Global folkhälsa

HR-representant

Alexandra Widström

HR-partner
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentanter

Soha El Halabi

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Katrine De Angeles

Doktorand
K9 Global folkhälsa