Skip to main content

Arbetsmiljögruppen på GPH

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Lene Lindberg

Lektor, adjungerad
K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Per Hanvik

Administrativ chef
08-524 833 44
K9 Global folkhälsa

Ombud för lika villkor

Ombud för miljö och hållbarhet

Skyddsombud för administrationen, Widerströmska huset

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Anna-Clara Hollander

Forskningssamordnare
K9 Global folkhälsa

Skyddsombud för personal inom global hälsa, Widerströmska huset

Anneli Eriksson

Projektledare
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentant

Anders Klingberg

Doktorand-L
K9 Global folkhälsa

Personalhandläggare

Emma Aldenstam

Personalhandläggare
K9 Global folkhälsa

Möten

2019

  • Onsdag 18 september

  • Onsdag 27 november