Skip to main content

Vilken data från KIMKAT flyttades med till UBW Anknutna?

När de nya systemen IDAC och UBW Anknutna ersatte KIMKAT, flyttades data om anknutna till det nya systemet UBW Anknutna. Här hittar du som är administratör vilken data som flyttats med och vad du behöver komplettera med för information om anknutna på din institution.

Alla anknytningar som var aktiva när UBW Anknutna och IDAC lanseras flyttades med, och all data.

Vid migreringen lade vi in ett datum för varje anknuten, utspritt över de kommande 12 månaderna. Du kommer kunna se slutdatumet både i UBW Anknutna och i IDAC.

Information i följande fält för aktiva anknutna flyttades med förutsatt att något finns angivet:

 • Namn (Förnamn och efternamn)
 • ID-uppgifter (Personnummer, samordningsnummer och passnummer/nationellt-ID)
 • KI ID
 • KI e-postadress
 • Privat e-postadress
 • Privata adressuppgifter (Adress, postnummer, postadress, land)
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Grund för anknytning
 • Sysselsättning/försörjning
 • Organisatorisk enhet (Avdelning/centrumbildning, Enhet/forskargrupp, Team)
 • Period (fr.o.m. och t.o.m.)

Information vi inte flyttade med:

 • Anteckningar (t.ex. projektnummer)
 • Anhöriga
 • Företag/organisation den anknutna kommer ifrån

Du kan lägga in information manuellt i anteckningsfältet i UBW Anknutna. 

Information som saknas kommer att kompletteras automatiskt

I UBW Anknutna finns vissa fält som är obligatoriska som inte har varit obligatoriska eller inte har funnits i KIMKAT. Där informationen saknades i KIMKAT fyllde vi automatiskt på denna information:

 1. Grund för anknytning saknas: ”Annan grund”
 2. Projektnummer: xx960002 (xx blir institutionens förkortning)
 3. T.o.m. datum för anknytningen saknas: 1 år från datumet då identiteten skapades eller annat lämpligt och tillgängligt datum
 4. T.o.m. datum för anknuten överstiger 3 år: t.o.m. datum 3 år från datumet vi migrerar datat
 5. ID-uppgiften är felaktig (t.ex. Primulas fiktiva personnummer för stipendiater, format ååmmddXXYY där XX är institutionsprefix och YY är kön): Flyttas till fältet samordningsnummer
 6. En anknuten kan inte kopplas mot någon Primula organisation: Institutionens administrativa enhet
 7. Institution saknas: Institution som anknytningen är kopplad mot

Dessutom togs felaktigheter bort vid migreringen. Exempel på felaktigheter är:

 • Födelsedatum som är satta till 1800-talet eller inte har inträffat ännu
 • Ofullständig privat adress, inget eller felaktigt postnummer

Data du behöver komplettera

Information du behöver rätta till efter lansering av det nya systemet:

 • Projektnummer: i det nya fältet projektnummer i UBW Anknutna
 • Organisatorisk enhet: Anknutna som automatiskt har kopplats till den administrativa enheten.
 • Grund för anknytning: Grund för anknytning kommer att visas till exempel på webben som befattning och kommer per automatik sättas till ”Annan grund” om informationen saknas.

Hur migreras projekt och projektnummer från KIMKAT till IDAC?

Projektnummer, som visar vilka medarbetare jobbar i vilka projekt, fanns inte i KIMKAT utan i Primula och finns nu i UBW för anknutna. IDAC hämtar projektnumren direkt från dessa källsystem. För organisationskoder, som används för att ge tillgång till filmappar i t.ex. projekt, har vi skapat översättningstabeller, eftersom vi behöver flytta över dem till Primula. 

Kontakt

Vid frågor kan du vända dig till förvaltningsledare Amal Velic. 

Amal Velic

Systemförvaltare
08-524 866 46