Sök finansiering för seminarium om klimat, hälsa eller hållbarhet

Ska du ordna ett seminarium om klimat, hälsa eller hållbar utveckling? Om seminariet arrangeras av och för deltagare från KTH, SU och KI kan du söka finansiering från Stockholm Trio Sustainable Actions (STSA).

Vad krävs för att söka finansiering?

Tema för seminariet

Tema för seminariet ska vara klimat, hälsa eller hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 och de globala målen.

Arrangörer och deltagare

Seminariet ska arrangeras av och innefatta deltagare från de tre lärosätena KTH, SU och KI.

Omfattning och upplägg

Finansiering kan sökas för seminarier från 2 timmar till en halvdag. Seminariet kan innefatta föreläsare och keynotes till sessioner, roundtables eller paneler med olika konstellationer av talare. 

Löpande ansökningar och beslut

Ansökningar tas emot löpande. Beslut om finansiering fattas av styrgruppen. Beroende på omfattning finansierar STSA seminarium med belopp från 10.000 till 50.000 SEK. 

Ansökan skickas till styrgruppens ordförande: Karin Dahlman-Wright

Ansökningsblankett