zoes.jpg

Zoe Säflund

Projektsamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag tillhör Enheten för Utvärdering (EVAL) på institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Främst arbetar jag med projekt som berör utveckling och utvärdering av utbildning. Ytterligare arbetar jag med enkätkonstruktion, enkätstatistik och dataanalys. Jag är särskilt intresserad i forskningsmetodik och psykometri inom samhällsvetenskap.

Utbildning

Masterexamen i främmande språk och litteraturer, Sienas universitet, Italien, 2004

Kandidatexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2014

Masterexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2017

Loading bibliometrics...