Volkan Özenci

Volkan Özenci

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i klinisk bakteriologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 januari 2022

Primär anställning: Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningsbeskrivning

Volkan Özenci arbetar kliniskt vid Karolinska Universitetslaboratoriet och forskar för att förbättra klinisk mikrobiologisk diagnostik. Målet är dels att patienterna snabbare ska få effektiv behandling, dels att motverka ökad antibiotikaresistens. Han har utvecklat en teknik för analys av bakterier vid blodförgiftning, sepsis, som sänker tidsåtgången från 24 till 2–4 timmar. Den är idag införd på 40 procent av de stora kliniska laboratorierna i Europa.

Hans forskargrupp genomför kliniska studier av nya produkter från en lång rad medicintekniska bolag och har även två egna pågående ansökningar om patent. Gruppen har också börjat forska om utveckling mot mer miljövänliga kliniska laboratorier, mot bakgrund av att verksamheten har extremt stor plastkonsumtion.

Pedagogiska meriter

Volkan Özenci är mycket engagerad i KI:s utbildningar, och leder flera kurser inom klinisk mikrobiologi på läkarprogrammet.