Porträtt Tove Wahlund

Tove Wahlund

Adjunkt

Om mig

Jag disputerade vid KI i mars 2020 med avhandlingen "Excessive worry in adolescents and adults - development and evaluation of theory-driven treatments".

Jag är psykolog, utbildad vid Stockholms universitet 2003-2008 och legitimerad sedan 2009. Jag har arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatrin, och har ett stort intresse för hur klinisk forskning kan tillämpas i praktiken. Just nu delar jag min tid mellan klinisk forskning i Eva Serlachius forskargrupp och undervisning på sektionen för psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.

Forskningsbeskrivning

Överdriven oro är ett vanligt psykologiskt symtom som förekommer hos både unga och vuxna. Att besväras av överdriven oro kan öka risken för annan psykisk ohälsa, sömnstörningar och missbruk. I mitt doktorandprojekt undersökte jag teoridrivna psykologiska behandlingar för överdriven oro hos ungdomar och vuxna. Jag vill veta hur hur dessa behandlingar påverkar oro samt sekundära symtom så som ångest och depression samt hur de upplevs av patienterna. Jag har utvecklat en internet-förmedlad behandling av överdriven oro hos ungdomar inom ramen för Barninternetprojektet vid BUP och jag har utvärderat effekt och mediation av en internet-förmedlad behandling för vuxna med med samma besvär.

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarigför en introduktionskurs i psykologi på KI:s arbetsterapeutprogram och undervisar regelbundet på KI:s psykologprogram, BUP:s specialistutbildning för psykologer och hos privata aktörer. Jag har varit klinisk handledare i studier av psykologiska behandlingar för generaliserat ångestsyndrom (GAD) och oro samt bihandledare för flera masterstudenter.

Akademiska priser och utmärkelser

Utöver forskning i klinisk psykologi har jag ett stort intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor, både som frågor i sin egen rätt men även kopplade till psykisk ohälsa och undervisning. Hållbar utveckling är en fråga som spänner över många olika ämnesområden! I maj 2019 tilldelades jag Institutionen för klinisk neurovetenskaps pris EiNAR för klimatarbete.

Loading bibliometrics...