Porträtt Tove Wahlund

Tove Wahlund

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag disputerade vid KI i mars 2020 med avhandlingen "Excessive worry in adolescents and adults - development and evaluation of theory-driven treatments".

Jag är psykolog, utbildad vid Stockholms universitet 2003-2008 och legitimerad sedan 2009. Jag har arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatrin, och har ett stort intresse för hur klinisk forskning kan tillämpas i praktiken. Just nu är jag anställd inom BUP Stockholm och post doc i Eva Serlachius forskargrupp. Utöver det arbetar jag med forskningsadministration vid Centrum för psykiatriforskning (CPF).

Forskningsbeskrivning

Överdriven oro är ett vanligt psykologiskt symtom som förekommer hos både unga och vuxna. Att besväras av överdriven oro kan öka risken för annan psykisk ohälsa, sömnstörningar och missbruk. I mitt doktorandprojekt undersökte jag teoridrivna psykologiska behandlingar för överdriven oro hos ungdomar och vuxna. Jag vill veta hur hur de påverkar oro samt sekundära symtom så som ångest och depression samt hur de upplevs av patienterna. Jag har utvecklat en internet-förmedlad behandling av överdriven oro hos ungdomar inom ramen för Barninternetprojektet vid BUP och jag har utvärderat effekt och mediation av en internet-förmedlad behandling för vuxna med med samma besvär.

Pedagogiska meriter

Jag har varit kursansvarig/projektkoordinator för en introduktionskurs i psykologi på KI:s arbetsterapeutprogram och undervisar regelbundet på KI:s psykologprogram, BUP:s specialistutbildning för psykologer och hos privata aktörer. Jag har varit klinisk handledare i en studie av psykologisk behandling för generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt bihandledare för flera masterstudenter.

Akademiska priser och utmärkelser

Utöver forskning i klinisk psykologi har jag ett stort intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor, både som frågor i sin egen rätt men även kopplade till psykisk ohälsa och undervisning. Hållbar utveckling är en fråga som spänner över många olika ämnesområden! I maj 2019 tilldelades jag Institutionen för klinisk neurovetenskaps pris EiNAR för klimatarbete.

Loading bibliometrics...