0c1c71b.jpg

Sofia Sveréus

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en bakgrund inom nationalekonomi och folkhälsovetenskap. Förutom att arbeta i forskargruppen Health Economics and Policy  är jag också anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Region Stockholm. Du kan läsa mer om min bakgrund och forskningsprojekt i den här intervjun.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om att beskriva och utvärdera hur utformningen av hälso- och sjukvårdssystemet påverkar faktorer som jämlikhet, kvalitet, effektivitet och hälso- och sjukvårdskostnader. Mitt doktorandprojekt handlar om hur individer med olika socioekonomisk bakgrund får tillgång till och utnyttjar primärvård i Sverige.