Skip to main content
0c1c71b.jpg

Sofia Sveréus

Om mig

Jag har en bakgrund inom nationalekonomi och folkhälsovetenskap med en masterexamen från Karolinska Institutet. Jag har arbetat i forskargruppen Health Economics and Policy sedan 2011, och är doktorand sedan 2015. Sedan 2012 är jag också anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Stockholms läns landsting. Du kan läsa mer om min bakgrund och forskningsprojekt i den här intervjun.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om att beskriva och utvärdera hur hälso- och sjukvårdssystemet lever upp till målsättningar som t.ex. jämlikhet, kvalitet och effektivitet. Forskningsområdet finns i skärningspunkten mellan hälsoekonomi, health policy och folkhälsovetenskap.

Mitt doktorandprojekt handlar om hur individer med olika socioekonomisk bakgrund får tillgång till och utnyttjar primärvård i Sverige. Vid sidan om mitt doktorandprojekt medverkar jag bland annat i ett projekt som handlar om vårdutnyttjande och kostnader för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vidare medverkar jag i ett samarbete med Svenska Höftprotesregistret, där vi intresserar oss för skillnader i utfall efter höftproteskirurgi för individer med olika socioekonomisk bakgrund. Jag medverkar också i projektet EuroHOPE som jämför sjukvårdens effektivitet, kostnader och utfall mellan olika europeiska länder. 

Loading bibliometrics...