Porträttbild

Sara Widén

Adjunkt

Om mig

Jag är Leg Psykolog och lärare på Fysioterapeutprogrammet och Psykologprogrammet. Som psykolog med lång klinisk erfarenhet är jag intresserad av parallellerna mellan pedagogik och terapi, och vurmar för frågor som hur vi på bästa sätt utformar kurser för att stimulera studenterna till nyfikenhet och fortsatt lärande

Pedagogiska meriter

Kursansvarig för två kurser på Fysioterapeutprogrammet:

  • Tema Intervention - Psykologi på termin två samt
  • Tema Hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och Global Hälsa på termin fem. 

På Psykologprogrammet:

  • Kursansvar för valbar kurs Hälsobeteenden i en hållbar värld på termin sex
  • Gruppledare på kursen Självkännedom och Kliniska färdigheter på termin sju
  • Undervisning på kursen Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi under termin 9 och 10
  • Extra undervisning i samtalsmetodik på termin fyra
  • Undervisning kring beteendeterapi och beteendeförändringsarbete på termin tre och fyra

 

Akademiska priser och utmärkelser

Har vid upprepade tillfällen fått Fysioterapeutstudenternas pris Evidensblomman för bästa undervisning i teoretiska ämnen.