Porträttbild

Sara Widén

Adjunkt

Om mig

Leg Psykolog och lärare på Fysioterapeutprogrammet och Psykologprogrammet. Som psykolog med lång klinisk erfarenhet är jag intresserad av parallellerna mellan pedagogik och terapi, och vurmar för frågor som hur vi på bästa sätt utformar kurser för att stimulera studenterna till nyfikenhet och fortsatt lärande.

Jag är engagerad i frågor som rör beteendeförändring och hållbarhet och arbetar för närvarande inom ett projekt för att främja undervisning om klimat och hållbar utveckling på KI:s grundutbildningar.

Styrelseledamot i PHU, Psykologer för Hållbar Utveckling och medarrangör för Klimatpsykologi 2023.

Pedagogiska meriter

Kursansvarig för två kurser på Fysioterapeutprogrammet:

  • Tema Intervention - Psykologi på termin två samt
  • Tema Hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och Global Hälsa på termin fem. 

På Psykologprogrammet:

  • Kursansvar för valbar kurs Hälsobeteenden i en hållbar värld på termin sex
  • Manualansvarig på kursen Självkännedom och Kliniska färdigheter på termin sju
  • Extra undervisning i samtalsmetodik på termin fyra
  • Undervisning kring beteendeterapi och beteendeförändringsarbete på termin tre och fyra

Kursansvarig för fristående kurs på Avdelningen för psykologi:

  • Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Samt diverse enstaka undervisningsinsatser på andra program och kurser.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Har vid upprepade tillfällen fått Fysioterapeutstudenternas pris Evidensblomman för bästa undervisning i teoretiska ämnen.

2022 Institutionen för klinisk neuropsykologi (CNS) EINAR Award för lärarinsatser inom hållbar utveckling.

2023 KI:s hållbarhetspris tillsammans med Hanna Karlsson för arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningar på Karolinska Institutet