Skip to main content
Porträttbild

Sara Widén

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är Leg Psykolog och lärare på Fysioterapeutprogrammet och Psykologprogrammet. Som psykolog med lång klinisk erfarenhet är jag intresserad av parallellerna mellan pedagogik och terapi, och vurmar för frågor som hur vi på bästa sätt utformar kurser för att stimulera studenterna till nyfikenhet och fortsatt lärande

Forskningsbeskrivning

Förutom undervisning och kursplanering planerar jag framåt att titta närmare på den internetbehandling (KBT via internet) som studenterna på psykologprogrammets termin sju bedriver under handledning. Frågeställningarna rör både patientbeteenden och behandlarbeteenden och omfattar frågeställningar som Hur kan behandlare på bästa sätt hjälpa patienterna att ta till sig och följa behandlingen? och Hur kan vi som handledare stötta studenterna i att utveckla färdigheter som gör dem till kompetenta behandlare?

Pedagogiska meriter

  • Kursansvarig för två kurser på Fysioterapeutprogrammet:  -Tema Intervention - Psykologi på termin två samt - Tema Hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete på termin fem. 
  • På Psykologprogrammet: - Kursansvar för valbar kurs Hälsobeteenden i en hållbar värld på termin sex - Handleder studenter i KBT-behandling via internet på termin sju - Gruppledare på kursen Självkännedom och Kliniska färdigheter på termin sju - Extra undervisning i samtalsmetodik på termin fyra - Undervisning kring beteendeterapi och beteendeförändringsarbete på termin tre och fyra

 

Akademiska priser och utmärkelser

Har tre terminer i rad fått Fysioterapeutstudenternas pris Evidensblomman för bästa undervisning i teoretiska ämnen.

Loading bibliometrics...