Patrik Emanuelsson

Patrik Emanuelsson

HR-specialist

HR-specialist med ansvarsområde systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Om mig

Huvudsakliga ansvarsområden:  

  • Driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet så att lagstiftning följs samt medverka till att chefer och medarbetare kan verka i en arbetsmiljö som främjar hälsa, kreativitet, innovation och arbetsglädje. 

  • Ge rådgivning, stötta och utbilda chefer, HR-medarbetare samt skyddsombud i KI:s systematiska arbetsmiljöarbete, främst avseende roller och ansvar samt den fysiska arbetsmiljön. 

  • Utarbeta och implementera styrande och stödjande arbetsmiljödokument samt ta fram och genomföra digitala och fysiska utbildningar och workshops självständigt och tillsammans med kollegor.  

  • Initiera och tillsammans med verksamheterna genomföra risk- och konsekvensbedömningar.  

  • Tillsammans med kollegor initiera och genomföra olika projekt inom arbetsmiljöområdet. 

  • Samarbeta med huvudskyddsombuden och kollegor inom arbetsmiljöområdet. 

Genomförda större projekt vid KI

Delprojketledare för KI Satsar friskt 2010. Ett hälsofrämjande partsammansatt arbetsmiljöprojekt finansierat av Partsrådet.

Resultat: KI blir första universitet i Sverige som på ett strukturerat sätt implementerar Fysisk aktivitet på recept som en naturlig del i det förebyggande och främjande personalvårdande arbetet.

Projektkoordinator Sverige för ASUKI Step 2012. Koordinering och ledning av stegtävling mellan Karolinska Institutet och Arizona State University.

Samordnare och arbetsgivarrepresentant för projekt Mer sport på campus 2012-2019. Resultat: två moderna träningslokaler vid Karolinska Institutets två huvudcampus, Solna och Flemingsberg.

Forskningsbeskrivning

Project coordinator Sweden, ASUKI STEP 2012

ASUKI Step pedometer intervention in university staff: rational and design

Ainsworth, Barbara E ; Der Ananian, Cheryl ; Soroush, Ali ; Walker, Jenelle ; Swan, Pamela ; Poortvliet, Eric ; Yngve, Agneta

BMC public health, 15 August 2012, Vol.12, pp.657

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22894138

A 6 month physical activity intervention in university staff : effectiveness and health outcomes – The ASUKI Step Study

Soroush, Ali

https://46kib-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/189di62/46KIB_…

 

 

Utbildning

Legitimerad sjukgymnast (120 Hp), examen Karolinska Institutet 2000

Utbildad lärare i idrott, svenska och biologi (180 Hp), examen Lärarhögskolan Stockholm 1997

Utbildad dialogcoach, Personaldialog Stora Sköndal

Div fördjupningsutbildningar inom träning och sjukgymnastik (SAFE, MovNat, Mckenzie, Fysisk aktivitet på recept/FaR)