Patrik Emanuelsson

Övergripande ansvar för friskvårdsgruppens verksamhet på KI. Huvudansvar för friskvårdens lokaler, ledare och aktiviteter campus Solna. Rådgivande och coachande vid tränings- och hälsofrågor, ergonomi

Patrik Emanuelsson

Teamchef

Övergripande ansvar för friskvårdsgruppens verksamhet på KI. Huvudansvar för friskvårdens lokaler, ledare och aktiviteter campus Solna. Rådgivande och coachande vid tränings- och hälsofrågor, ergonomi

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Övergripande ansvar för friskvårdsgruppens verksamhet på KI. Huvudansvar för friskvårdens lokaler, ledare och aktiviteter campus Solna. Rådgivande och coachande vid tränings- och hälsofrågor, ergonomifrågor, regler och riktlinjer friskvård. 

Genomförda större projekt vid KI

Delprojketledare för KI Satsar friskt 2010. Ett hälsofrämjande partsammansatt arbetsmiljöprojekt finansierat av Partsrådet.

Resultat: KI blir första universitet i Sverige som på ett strukturerat sätt implementerar Fysisk aktivitet på recept som en naturlig del i det förebyggande och främjande personalvårdande arbetet.

Projektkoordinator Sverige för ASUKI Step 2012. Koordinering och ledning av stegtävling mellan Karolinska Institutet och Arizona State University.

Samordnare och arbetsgivarrepresentant för projekt Mer sport på campus 2012-2019. Resultat två moderna träningslokaler vid Karolinska Institutets två huvudcampus, Solna och Flemingsberg.

Forskningsbeskrivning

Project coordinator Sweden, ASUKI STEP 2012

ASUKI Step pedometer intervention in university staff: rational and design

Ainsworth, Barbara E ; Der Ananian, Cheryl ; Soroush, Ali ; Walker, Jenelle ; Swan, Pamela ; Poortvliet, Eric ; Yngve, Agneta

BMC public health, 15 August 2012, Vol.12, pp.657

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22894138

A 6 month physical activity intervention in university staff : effectiveness and health outcomes – The ASUKI Step Study

Soroush, Ali

https://46kib-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/189di62/46KIB_…

 

 

Utbildning

Legitimerad sjukgymnast (120 Hp), examen Karolinska Institutet 2000

Utbildad lärare i idrott, svenska och biologi (180 Hp), examen Lärarhögskolan Stockholm 1997

Utbildad dialogcoach, Personaldialog Stora Sköndal

Div fördjupningsutbildningar inom träning och sjukgymnastik (SAFE, MovNat, Mckenzie, Fysisk aktivitet på recept/FaR)

Loading bibliometrics...