Skip to main content
screen_shot_2018-11-27_at_12.21.26.png

Nils Landegren

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot att förstå och förbättra möjligheter till diagnostik av autoimmuna sjukdomar.

Autoantikroppar som sjukdomsmarkörer. Vi använder breda protein-paneler för att kartlägga autoantikroppssvar och identifiera diagnostiska markörer. 

Ett av de autoantigen vi identifierat, transglutaminas 4, är ett prostataspecifikt protein i transglutaminasfamiljen. Flera andra medlemmar av proteinfamiljen har tidigare kopplats till olika autoimmuna sjukdomstillstånd. Inspirerade av detta undersöker vi nu återstående transglutaminaser som kandidatautoantigen.

Könsskillnader i autoimmunitet. Kvinnor löper över fyra gånger högre risk än män att drabbas av autoimmun sjukdom. I en pågående studie följer vi män och kvinnor som genomgår könsbyte, som en modell för att bestämma hur könshormoner reglerar immunsystemet. Prover samlas före och under hormonbehandling, och undersöks med en kombination av storskaliga molekylära tekniker.

 

Finansiellt stöd

Vetenskapsrådet

KID - Karolinska Institutets doktorandfinansiering

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Emil och Wera Cornells stiftelse

Svenska Läkaresällskapet

Crafoords stiftelse

Åke Wibergs stiftelse

Groschinskys stiftelse

Marcus Borgströms stiftelse

Selanders stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse

Tore Nilsons stiftelse

Svenska Endokrinologföreningen

 

Utbildning

Legitimerad läkare 2018

PhD 2015, Uppsala Universitet

MD 2011, Uppsala Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

Vetenskapsrådets postdoc-anslag

Postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinskt Forskning, 2018

Årets Forskningsstipendium från Svenska Endokrinologföreningen, 2017

Crafoords forskningsstipendium, 2016

Benzeliusbelöning, Kungliga Vetenskapssocietetens pris för bästa medicinska avhandling 2015

Pris för Bästa Avhandling vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet 2015

Årets Endokrina Avhandling, från Svenska Endokrinologföreningen, 2015

SciLifeLab Scientific Highlight, för Landegren et al. Science Translational Medicine 2015

Resestipendium från Svenska Sällskapet för Medicinskt Forskning för forskningsutbyte vid Stanford University 2012

Loading bibliometrics...