Om mig

Jag jobbar som forskare i den socialgerontologiska gruppen på Aging Research Center (ARC). Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap, disputerade i ämnet epidemiologisk äldreforskning vid Karolinska Institutet och är sedan 2017 docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, med fokus på levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. Pågående forskning handlar främst om hur åldrandet ser ut i olika kohorter av äldre personer med fokus på levnadsvanor och andra levnadsförhållanden och hur det förändrats över tid.

Jag har ett pågående projekt kring hur alkoholvanorna i den äldre befolkningen påverkas av olika livsomställningar, och är också involverad i flera projekt kring pensionering och hälsa.

Pedagogiska meriter

Kursansvarig för Samhälle och hälsa, 4.5hp, inom ramen för Psykologprogrammet.

Utbildning

Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Doktorsexamen, epidemiologisk äldreforskning, Karolinska Institutet

Docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet