Om mig

Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap och disputerade i ämnet epidemiologisk äldreforskning vid Karolinska Institutet i 2008. Nu jobbar jag som forskarassistent vid Aging Research Center (ARC). Jag är också involverad i projekt tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum, framförallt rapporter som handlar om folkhälsa och levnadsvanor.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, med fokus på levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. Pågående forskning handlar framförallt om alkoholkonsumtion i den äldre befolkningen och hur alkoholvanorna påverkas av att gå i pension. Jag är också intresserad av differentiell sårbarhet och sambandet mellan levnadsvanor och hälsa i olika socioekonomiska grupper, samt hur olika kohorter av äldre personer skiljer sig åt med avseende på levnadsvanor och andra levnadsförhållanden.

Utbildning

Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Doktorsexamen, epidemiologisk äldreforskning, Karolinska Institutet

Docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...