Skip to main content

Om mig

Jag är samordnare i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och KI:s handläggare i Utbildningsrådet (i samverkansorganisationen KI-Region Stockholm).

Loading bibliometrics...